استانداردهای LVD چیست؟

استانداردهای LVD چیست؟

استاندارد سازی نقش مهمی در ایجاد بازار مشترک اتحادیه اروپا ایفا کرده است. استانداردها از رقابت مبتنی بر بازار پشتیبانی می کنند و به ایجاد قابلیت همکاری محصولات و خدمات مکمل کمک می کنند. آنها برای مبارزه و مبارزه برای کاهش هزینه ها، بهبود ایمنی و بهبود رقابت تلاش می کنند. استانداردها به علت نقش آنها در سلامت، ایمنی، امنیت و حفاظت از محیط زیست به مردم اهمیت می دهند. اتحادیه اروپا یک سیاست استاندارد سازی استاندارد دارد، ترویج و بهبود استانداردها به عنوان راهی برای تنظیم رقابت بیشتر صنعت اروپا است. به عبارت دیگر، استانداردها برای افزایش رقابت صادر شده است.

تکامل سیاست استاندارد در اتحادیه اروپا

سرمایه گذاری مشترک

استراتژی بازار یکپارچه، پیش بینی شده در قالب سرمایه گذاری مشترک استاندارد، به عنوان یک راه نوآورانه از دستیابی به اولویت ها از طریق همکاری های خصوصی و دولتی شناخته شده است.

در 1 ژوئن، بسته بندی استاندارد 2016، دیدگاه خود را برای یک سیاست استاندارد یکپارچه و کارآمد که سازگار با محیط زیست مطابق با قطعنامه های تغییریافته کمیسیون است، از سیاست های مختلف پشتیبانی می کند و منافع هر دو شرکت ها و مصرف کنندگان و همچنین کارگران را به ارمغان می آورد.

اجرای برنامه کاری اتحادیه سالانه برای استانداردسازی اروپا

اروپا سالانه برنامه استاندارد سازی کار کمیته ی اروپا را منتشر می کند. این برنامه نشان می دهد که قصد کمیسیون برای استفاده از استاندارد سازی برای حمایت از قوانین و سیاست های جدید و یا موجود است. این می تواند به اهداف رسمی منجر شود). وظیفه سال آینده توسط قانون استاندارد سازی اروپا (EU) No 1025 / 2012 قانون برای شناسایی اولویت های استراتژیک به تصویب رسید.

تماس در 2016 برنامه سالانه که در ماه ژوئن 2017 تصویب شد، تماس گرفته شد

ارتباطات در برنامه مطالعاتی 2016 سالانه 2016 در ماه ژانویه به تصویب رسید

تماس در برنامه مطالعاتی سالانه 2014 که در ماه جولای 2015 پذیرفته شد، تماس گرفته شد

تماس با برنامه برنامه سالانه 2014 بر اساس برنامه پذیرفته شده در 2013 است

برنامه کار استاندارد سازی سالانه اروپا (87 کیلوبایت) در سال 2012 انجام شد

فهرست سازمانهای استاندارد ملی (2013) به شرح زیر است:

ماده شفاف 3 متعلق به برنامه های کاری سازمان های استاندارد سازی است

استانداردها عبارت شفاف 4 است

مقررات دسترسی SME 6 به استانداردها

مقررات 15 و 17 مربوط به تامین مالی اتحادیه وجود دارد

استاندارد اروپا 2012 مقررات به شرح زیر است.

مقررات (EU) شماره 1025/2012 با هدف بهبود روش شرکت در تعیین استانداردهای اروپایی برای سریعتر و فراگیرتر کردن آن انجام می شود. در اکتبر 2012 تصویب شد. در اینجا هدف دوباره اطمینان از رقابت است.

استانداردهای بیشتر در اروپا و سریعتر (2011)

در 2011 کمیسیون یک سری اقدامات برای تقویت سیستم تنظیم مقررات پیشنهاد کرد، این اقدامات به شرح زیر است:

تقویت همکاری با سازمان های استاندارد اروپائی پیشرو

آماده سازی برای استانداردهای اروپا ، با کمک سازمانهایی که این عالی ترین عفو ​​را دارند ، و آماده شدن برای میکروب ها ، به عنوان مثال مصرف کنندگان ، مشاغل کوچک (SME ها) ، سازمان های زیست محیطی و اجتماعی

تاکید بیشتر بر استانداردهای جهانی ICT نقش برجسته تری در اتحادیه اروپا خواهد داشت.

افزایش تقاضای تجاری برای استانداردهای اروپا برای خدمات با افزایش تعداد

دیگران نیاز به تایید پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا دارند. بعضی از این اقدامات بلافاصله اجرا می شوند، در حالی که تصویب می شود.

برقراری دیدگاه استراتژیک برای استانداردهای اروپایی

ترویج پیشنهاد استاندارد اروپا

کارکنان کمیسیون کار کاغذی