آزمايشگاه تست LVD

آزمايشگاه تست LVD

Eurolab به شما اجازه می دهد تا در ابتدا بخشی از یک کمیته فنی فنی در سطح اروپا باشید که به شما اجازه می دهد تا از تکامل استانداردها مطلع شوید و سپس مشتریان را قادر به گزارش موارد جدید نظارتی کنید.

در Eurolab شما می توانید آزمون های صدور گواهینامه و تکمیل درخواست های گواهینامه اروپا و بین المللی را انجام دهید.

با ظهور دستورالعمل Eurolab Rohs به تجهیزات و آموزش برای تطابق با الزامات این دستورالعمل سرمایه گذاری کرده است. شما در واقع می توانید چک های XRF را در آزمایشگاه خود از مواد همگن یا محصولات اعداد صحیح انجام دهید و در نهایت ایجاد پرونده.

یک واحد داخلی در آزمایشگاه قادر به کار و اعمال تست های ویژه ای بر اساس الزامات مشتری فراتر از آزمایش های عادی مورد نیاز مقررات اجباری است. تست استرس، استقامت، سیکل پیری، تایید قابلیت اطمینان، guathy تحقیق و دیگران

در آزمایشگاه ها شما می توانید آزمایش های سازگاری الکترومغناطیسی (Burst EMC، ESD، Surge) انجام دهید که در هر دو اتاق غرق غرقابی که آزمون ارتعاش، شوک، آزمایشات شیمیایی، آزمایشات مربوط به مواد غذایی، لوازم آرایشی و اسباببازی و بسیاری از محصولات دیگر را بررسی می کند.

تست LVD برای Eurolab بخش اصلی فنی موسسه کمیته های کاری استانداردهای اروپایی است

  • کمیته پزشکی CT62
  • کمیته CT59 ابزار
  • وسایل روشنایی CT 34،
  • و بسیاری دیگر

Eurolab قادر به انجام تست ها در چارچوب ممیزی های ایمنی است که همگی در سطح ملی، اروپایی و بین المللی در تمام آزمایشگاه های مرتبط با آزمایشگاه های خود و آزمایشات آزمایشگاهی (هر دو دستورالعمل ها برای اجرای الزامات گواهینامه اجباری) و یا داوطلبانه (KEMA، TÜV، GS، CB، NEMKO و غیره) انجام می شود. .).

Eurolab از تکنسین های متخصص به طور دائمی استفاده می کند تا پشتیبانی لازم را برای حل مشکلات در طی تجزیه و تحلیل و آزمایش انجام دهد.