چه کسی تست LVD انجام می دهد

چه کسی تست LVD انجام می دهد

پیش از این، مصرف کننده مجبور بود ثابت کند که آیا وضعیتی خطرناک با محصولات وجود دارد. با این حال، طبق قانون مسئولیت پذیری جدید، اگر حادثه اتفاق بیفتد به دلیل مربوط به محصول، یا اگر یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادعا کند که محصول الزامات آزمون ها را برآورده نمی سازد، به این معنا است که به اندازه کافی امن نیست، تولید کننده باید ثابت کند که همه اقدامات احتیاطی را انجام داده است.

لازم به ذکر است که تست ناقص یا ناقص ممکن است آسیب جدی به تولید کنندگان ایجاد کند. تولید کننده مسئول تولیدی است که او تولید می کند.

چه اهداف موسسات مجاز و یا سازمان های تأیید شده چیست؟

در بعضی از دستورالعمل های شورای اروپا، علامت CE نیاز به مجوز از بدن اعلام شده است. برخی از دستورالعمل های اتحادیه اروپا که نیاز به تایید بدن اعلام شده دارند: دستورالعمل 1- سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، دستورالعمل لوازم گاز 2، دستورالعمل ماشین آلات 3 (Annex-4)، دستورالعمل 4-Simple Pressure Vessels

در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر کشور عضو بدن خود را تأیید یا تأیید می کند. بدن اعلام شده یا موسسات اعلام شده به طور متقابل یکدیگر را تشخیص می دهند.