ჩვენს შესახებ

ჩვენს შესახებ - LVD

გასული საუკუნის დასაწყისიდან, მსოფლიოში და ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით, სოციალურ და ეკონომიკურ ცხოვრებაში სტანდარტიზაციის სწავლის მნიშვნელობა კიდევ უფრო იგრძნობა. ქვეყნის მთავრობები უფრო მეტ ძალისხმევას იყენებენ, რათა გაიზარდოს სტანდარტული პრაქტიკა და მომხმარებელთა დაცვა. პროდუქტისა და სერტიფიცირების საქმიანობა წარმოადგენს ეფექტურ საშუალებას როგორც მომხმარებლებისთვის პირდაპირი კონტაქტების მიწოდების და მომხმარებლებისთვის უზრუნველყოფის უზრუნველსაყოფად მოკლე დროში შედეგების მისაღწევად. ჩვენი მიზანია ჩვენს კლიენტებს მიაწოდოს ხარისხიანი სამუშაო ადგილები.

თურქეთის სტანდარტების ინსტიტუტის შექმნისა და ექსპლუატაციით მწარმოებლებს უზრუნველყოფენ მაღალი ხარისხის პროდუქციისა და მომსახურების წარმოდგენის შესახებ სტანდარტების შესაბამისად, მომხმარებელთა სიცოცხლისა და ქონებრივი მდგომარეობის დაცვა, პროდუქციისა და მომსახურების შერჩევისა და შერჩევის გამარტივება და მათი გათეთრება ხელს უშლის ხარისხის თვალსაზრისით.

ამ ბაზის ფარგლებში, ჩვენი კომპანია TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიცირების კომპანია გთავაზობთ შემდეგ სერტიფიცირებას, ძირითადად, ყველა სექტორისა და ზომის კომპანიებს:

  • წარმოების ადგილების სერტიფიცირება
  • პროდუქციისა და მომსახურების სერტიფიკაცია
  • იმპორტირებული პროდუქციის სერტიფიცირება
  • ლაბორატორიების სერტიფიცირება
  • მომსახურების ადგილის სერტიფიცირება
  • ხარისხის სისტემების სერტიფიცირება
  • გარემოს მართვის სისტემების სერტიფიცირება

სერტიფიცირების საქმიანობა არსებითად დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ორგანიზაციაა, რომელიც ადასტურებს, რომ ორგანიზაციაში განხორციელებული მართვის სისტემა შეესაბამება შესაბამის სტანდარტებს და ეფექტურად ხორციელდება.

ჩვენი კომპანია TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიცირების კომპანია, ეროვნული და საერთაშორისო ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული სტანდარტების შესაბამისად და ყველა სახის სამართლებრივი რეგლამენტი ახორციელებს სერტიფიცირების მუშაობას. ამ სფეროს ფარგლებში ტესტური და ანალიზის კვლევები, სათვალთვალო მომსახურება, შესაბამისობის შემოწმება და მსგავსი კვლევები ხორციელდება პროდუქციისთვის.

ჩვენი კომპანია TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიკაციის კომპანია დაარსდა 2013 სტამბულში. ჩვენი კომპანია, რომელიც მთლიანად შიდა კაპიტალთან ერთად შეიქმნა, მუშაობს სხვადასხვა ტიპის ინსპექტირების ინსტიტუტების ოპერაციისათვის TS EN ISO / IEC 17020 ზოგადი კრიტერიუმების სტანდარტის ფარგლებში. მას აქვს უფლებამოსილება აკრედიტებული სტანდარტის შესაბამისად.

TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერთიფიკაცია Inc. მოქმედებს ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად მის საქმიანობაში და აჩვენებს დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ მიდგომას.

ჩვენი კომპანიის მენეჯერები და თანამშრომლებს გააჩნიათ საკმარისი ცოდნა და გამოცდილება პროდუქტის, მომსახურების და სერტიფიცირების საქმიანობაში, ასევე გაზომვის, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირებისა და შეფასების კვლევებში.

 

გაზომვა, ანალიზი, ტესტირება, ინსპექტირება და შეფასების კვლევები

ჩვენი კომპანია TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიცირების კომპანია არა მარტო სერტიფიცირების მომსახურებას აწვდის, არამედ უზრუნველყოფს საწარმოების საჭიროებების შესაბამისად გაზომვის, ანალიზის, ტესტირების, ინსპექტირებისა და შეფასების მომსახურებას.

სხვადასხვა სექტორში მოქმედი საწარმოები ბევრ მანქანას, ხელსაწყოებსა და აღჭურვილობას იყენებენ თავიანთი საქმიანობით. შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სამუშაო აღჭურვილობის გამოყენების შესახებ ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის დებულების შესაბამისად, საწარმოები პასუხისმგებელნი არიან გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თანამშრომლების მიერ გარკვეული ინტერვალებით გამოყენებული გარემოსა და აღჭურვილობის ტესტირებასა და შემოწმებაზე. ამ კონტექსტში მრავალი ტესტი, ინსპექტირება, გაზომვა და ანალიზის ჩატარება ხდება როგორც მაგალითები:

ჩვენი კომპანია TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიკაციის კომპანია ემყარება ყველა ამ სამუშაოების ეროვნულ და საერთაშორისო სტანდარტებს.