რა არის LVD სტანდარტები?

რა არის LVD სტანდარტები?

სტანდარტიზაციამ ითამაშა წამყვანი როლი ევროკავშირის ერთიანი ბაზრის შექმნაში. სტანდარტები მხარს უჭერენ ბაზარზე დაფუძნებულ კონკურენციას და ხელს უწყობენ დამატებითი პროდუქტებისა და მომსახურების ერთობლიობას. ისინი ებრძვიან და ებრძვიან ხარჯებს, გააუმჯობესონ უსაფრთხოება და გააუმჯობესონ კონკურენცია. სტანდარტები მნიშვნელოვანია საზოგადოების როლი ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების, უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვაში. ევროკავშირი აქტიურ სტანდარტიზაციის პოლიტიკას, სტანდარტების პოპულარიზაციას და გაუმჯობესებას, როგორც ევროპული ინდუსტრიის კონკურენტუნარიანობის უკეთ რეგულირებას. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, კონკურენციის გაზრდის სტანდარტები გაცემულია.

ევროკავშირში სტანდარტიზაციის პოლიტიკის ევოლუცია

სტანდარტიზაციის ერთობლივი საწარმო

ერთობლივი საწარმოო სტრატეგია, რომელიც ითვალისწინებს სტანდარტიზაციის ერთობლივ საწარმოში, გამოვლენილია პრიორიტეტების მისაღწევად ინოვაციური გზა ღია საჯარო-კერძო თანამშრომლობის მეშვეობით.

1 ივნისს 2016 სტანდარტიზაციის პაკეტი ადგენს მის ხედვას ერთიანი და ეფექტური სტანდარტიზაციის პოლიტიკისათვის, რომელიც გარემოსთვის ადაპტირდება კომისიის შეცვლის რეზოლუციების შესაბამისად, მხარს უჭერს მრავალ პოლიტიკას და მოაქვს სარგებელი ორივე კომპანიისა და მომხმარებლებისთვის, აგრეთვე მუშებისთვის.

ევროპული სტანდარტიზაციის ყოველწლიური კავშირის სამუშაო პროგრამის განხორციელება

ევროპა ყოველწლიურად ყოველწლიურად აქვეყნებს ევროკომისიის ყოველწლიური მუშაობის სტანდარტიზაციის პროგრამას. პროგრამა გამოხატავს კომისიის მიზანს, გამოიყენოს სტანდარტიზაცია ახალი ან არსებული კანონმდებლობისა და პოლიტიკის მხარდასაჭერად. ეს შეიძლება გამოიწვიოს ფორმალური განზრახვა). მომავალი წლის ვალდებულება მიღებულ იქნა ევროპის სტანდარტიზაციის დებულებით (EU) No 1025 / 2012 აქტით, რათა განისაზღვროს სტრატეგიული პრიორიტეტები.

კონტაქტი გაკეთდა 2016 ყოველწლიურ სასწავლო პროგრამაზე, რომელიც მიღებულ იქნა ივნისი 2017- ში

კომუნიკაცია ჩატარდა 2016 ყოველწლიურ სასწავლო პროგრამაზე, რომელიც მიღებულია იანვარში

კონტაქტი გაკეთდა 2014 ყოველწლიურ სასწავლო პროგრამაზე, რომელიც მიღებული იქნა ივლისში

საკონტაქტო 2014- ის ყოველწლიური სამუშაო პროგრამა დაფუძნებულია პროგრამაზე, რომელიც მიღებულია 2013- ში

დამზადებულია 87 წლის ევროპული სტანდარტიზაციის სამუშაო პროგრამის (2012 KB) მეშვეობით

ეროვნული სტანდარტიზაციის ორგანიზაციების სია (2013) შემდეგია:

3 გამჭვირვალე ნივთიერება, რომელიც მიეკუთვნება სტანდარტიზაციის ორგანიზაციების სამუშაო პროგრამებს

სტანდარტების 4 გამჭვირვალობის პუნქტი

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელმისაწვდომობა სტანდარტებს

კავშირის დაფინანსებასთან დაკავშირებული 15 და 17 პუნქტები არსებობს

ევროპული სტანდარტიზაციის პრინციპი შემდეგია:

რეგულაცია (EU) No 1025/2012 მიზნად ისახავს მონაწილის პროცედურის გაუმჯობესებას, რომელიც ადგენს ევროპულ სტანდარტებს, რათა ის გახდეს უფრო სწრაფი და ინკლუზიური. იგი მიღებულია 2012 წლის ოქტომბერში. აქ ისევ მიზანია კონკურენციის უზრუნველყოფა.

მეტი სტანდარტები ევროპაში და სწრაფად (2011)

XXI საუკუნეში კომისიამ შეადგინა რიგი ღონისძიებები, რათა განისაზღვროს სტანდარტული პარამეტრების სისტემა, ეს ზომები შემდეგია:

ევროპის წამყვანი სტანდარტიზაციის ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გაღრმავება

ევროპული სტანდარტებისთვის მომზადება, ამ ყველაზე ამნისტიის წარმომადგენელი ორგანიზაციების დახმარებით, მიკრობებისთვის ემზადება, მაგ. მომხმარებლები, მცირე ბიზნესის (მცირე და საშუალო ბიზნესის), გარემოსდაცვითი და სოციალური ორგანიზაციები

გლობალური ICT სტანდარტების აქცენტირება უფრო მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ევროკავშირში;

მომსახურების მოთხოვნა ევროპულ სტანდარტებზე ბიზნესის რაოდენობის გაზრდით

სხვები ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს დასამტკიცებლად მოითხოვს. ამგვარი ქმედებები დაუყოვნებლივ განხორციელდება, ხოლო დამტკიცება მოდის.

ევროპული სტანდარტების სტრატეგიული ხედვის ურთიერთობა

ევროპული სტანდარტიზაციის წინადადების გავრცელება

კომისიის პერსონალის სამუშაო ქაღალდი