LVD Alçak Gerilim Test Analizleri

LVD Alçak Gerilim Test Analizleri

2006/95 EEC Alçak Gerilim Direktifi (LVD) kapsamında toprak hattı süreklilik testleri akredite laboratuvar, kalibre edilmiş cihazlarımız ve uzman personelimiz tarafından profesyonel şekilde gerçekleştirilir. Toprak hattı sürekliliği için gerekli olan tüm teçhizat bünyemizde mevcuttur. Testler toprak üzerindeki akımı ölçmek için yapılır

Toprak hattı sürekliliği ölçümü için mevcut toprağın özdirencinin tespiti zorunludur. aşağıdaki değerler tablosu incelenebilir ;

LVD Yönetmeliği kapsamındaki elektrikli teçhizatın örneğin ; Metal işleme makineleri

Plastik ve Lastik Makineleri

Ağaç işleme makineleri, Kaldırma makineleri ,Gıda makineleri ,Kağıt ve karton makineleri, Baskı Makineleri,Montaj makineleri,Tekstil makineleri, medikal cihazlar, aydınlatma cihazları, elektrik motorları gibi cihazların

bu Yönetmelikte belirtilen emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra, piyasaya arzı için ilgili emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

LVD Yönetmeliği; alternatif akım için 50 volt – 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

Hemen her cihazda, toprak hattının yüksek direncinden, toprak hattına bağlı kablonun başka bir yerle temasından veya benzeri durumlardan dolayı kaçak akım oluşmaktadır. 30 mA in üzerine çıktığında bu durum tehlike oluşturur.

Kaçak akımın oluşturabileceği zararların önüne geçmek için yüksek akım önleyici sistemlere ilaveten, kaçak akımı önleyici, ayırıcı sistemlerin uygulanması gerekmektedir.

Cihazlarda kaçak akımın önlenmesini sağlayan sistemin kurulması için gerekli izolasyon testlerinin lvd testi standartlarına uygun şekilde yapılarak risklerin minimize edilmesi sağlanır.