LVD Test Hizmetleri

LVD Test Hizmetleri

Günümüzde elektrikli cihazlar, değişik model ve çeşitler ile hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumdadırlar. Elektrikli cihazların hayatımızdaki yeri arttıkça, insan ve çevre sağlığı açısından güvenlik problemleri de doğru orantılı bir biçimde artmaktadır. Bu nedenle LVD (Alçak Gerilim Yönetmenliği), ürünlerin geliştirilmesinde ve aynı zamanda tasarımında önemli bir yer alır.

Ürünlerin AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde ve ülkemizde piyasaya arz edilebilmeleri için CE işaretlemesinin uygun şekilde yapılması gerekiyor. 

Avrupa Birliği 73/23/AT (2006/95/AT) numaralı Alçak Gerilim Yönetmeliği; direktif kapsamına giren ürünlerin uyması gerektiği genel özellikleri açıklamaktadır.

LVD testi laboratuvarımızda CE işareti için yapılması zorunlu olan ve alçak gerilim direktifi ile atıf yaptığı standartlara uygun olarak cihazların insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı sebep olabileceği mekaniksel ve elektriksel tehlikeler ile ilgili güvenlik, test ve muayeneleri yapılmaktadır

Türkçe anlamı Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak geçen Low Voltage Directive’in amacı; elektrikli cihazlarda insan, çevre ve mal güvenliği ile ilgili sorunları ürün piyasaya çıkmadan önce, tespit etmek, minimize etmek ve mümkünse sıfırlamaktır.

İlgili testleri geçerek gerekli olan prosedürleri sağlayan cihazlar LVD Test Raporu alarak piyasaya sunulur. Ürünün hem yapısal olarak güveli olması ya da enerji verimliliği açısından ilgili standart ve düzenlemelere uygun olması yine bu yönetmeliğin kapsamında kanıtlanmaktadır.

Hedef hem üreticinin ürününü güvenli bir şekilde piyasaya sürmesi hem de son kullanıcının ürünü şüphe duymadan kullanmasıdır.

 Üründe ya da standartta değişiklik olmadığı takdirde CE işaretlemesi için hazırlanan teknik dosyanın temelini oluşturan LVD test raporları on yıl boyunca geçerliliğini korumaktadır.

 

LVD (Alçak Gerilim Yönetmeliği) Kapsamında Uygulanan Bazı Temel LVD Standartları şunlardır;

 • TS EN 60950-1 Bilgi Teknolojisi Cihazları; Güvenlik Bölümü 1: Genel Kurallar.
 • TS EN 60598-1 Aydınlatma Armatürleri; Bölüm 1: Genel Kurallar ve Deneyler.
 • TS EN 60065 Güvenlik Kuralları; görüntü, ses ve Benzeri Elektronik Cihazlar.
 • TS EN 60335-1 Güvenlik Kuralları; Ev vb. yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için; Bölüm 1: Genel Kurallar.
 • TS EN 60204-1 Makinalarda Güvenlik ve elektrik Donanımı; Bölüm 1: Genel Kurallar.
 • TS EN 61010-1 Kontrol, ölçme ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar için Güvenlik Özellikleri; Bölüm 1: Genel Özellikler.
 • TS EN 62031 LED MODÜLLERİ; Genel Aydınlatma için Güvenlik ile ilgili kriterler.
 • TS EN 62560 Lambalar; Kendinden balastı LED lambaları; Gerilimi 50V (Volt) büyük olan genel aydınlatmada kullanılan güvenlik kriterleri.

 

ADI GEÇEN CE NEDİR?

 • Sanayi ürünlerinin güvenli olup olmadığını gösteren işarettir.
 • Bu CE işareti taşımayan ürünler piyasada dolaşamaz.
 • Üretilen, ithal edilen ve ihraç edilen ürünlerin hem üzerine hem de ambalajlarına CE iliştirmesi zorunludur.
 • CE işaretinin faydalarından biri de ihraç edilen ürünlere gümrük denetimlerinde geçiş üstünlüğü sağlamasıdır.
 • CE işareti iliştirilmesi için ürünlere standartlara uygun testler yapılmalı, teknik dosya hazırlanmalı ve deklerasyon yayımlanmalıdır.