LVD Neden Gereklidir

LVD Neden Gereklidir

1973 yılında kabul edilmiş Alçak Gerilim Kararnamesi(Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur.1990 ve sonrasında CE İşareti, AB pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur. CE işareti ya da damgası olan ürünler rahatlıkla AB pazarı içinde dolaşabilmektedir. Uygun görülen ürünler ne insan sağlığına ne hayvan sağlığına ne de çevre sağlığına zarar vermemektedir.

CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahip olur. Ürünü CE' ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım resmi yazılardır. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli asgari ve uygun şartlar tanımlanmıştır. Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına kadar varabilmektedir aksi takdirde kaldırılmasına kadar gider.

Özellikle AB'ye uyum sürecinin hızlandığı bu dönemde ülkemizdeki, standartlaşma çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu nedenle makine ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalarımız LVD testleri konusunda bilinçlenmişlerdir. Firmalarımız ürünlerinin güvenli olduğunu yaptırdıkları testlerle teyit etmeden piyasaya sürmemektedirler. Bu testlerde de oldukça başarılıdırlar.

LVD TESTLERİ HANGİ ÜRÜNLER İÇİN GEREKLİDİR?

LVD direktifi kapsamına alternatif akım için yani akımın gerçekleşmesi için 50 Volt-1000 Volt arasında, doğru akım için 75 Volt-1500 Volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizat yani donatımlar girmektedir.

Standartlaşma sürecinde makina üreticilerini yakından ilgilendiren EN 60204-1 ve beyaz eşya üreticilerini kapsayan EN 60335 standardı ile CE işareti taşıyan her ürünün elektriksel aksamlarının kontrolü ve testi gündeme gelmiştir. Bu kontrol ve testler uzmanlar tarafından yapılmakta ve denetlenmektedir.

Bu elektriksel testlerin ürünler üzerinde yapılması kadar önemli bir diğer nokta ise, test sonuçlarının standartlara uygunluğunun raporlanmasıdır ve teyit edilmesidir. Çünkü amaç insan sağlığına olan zararın indirgenmesi hatta sıfırlanmasıdır. Her iki standartta da yapılması gereken bu testler temelde aynı olmakla beraber yapılış biçimi ve uygulanan değerler açısından farklılaşmıştırlar ve sınıflandırılmışlardır.

Çoğunlukla, imal edilen makinelerde kullanılan elemanların CE işareti taşımasının makineye CE vurulması için yeterli olduğu kanısı yaygındır. Bu gibi durumlarda, kullanılan malzemeler CE taşısa da; imal edilen yeni ürüne CE vurulamaz. Bu yeni ürünün CE işareti alması için standartlar çerçevesinde denetimi şarttır. Örnek olarak; yeni imal edilen bir elektronik aracın parçalarına CE damgası vurulması sağlıklı bir cihaz olduğunu yeterli miktarda kanıtlamaz. Bunun kanıtlanması için yani CE işareti alması için standartlar çerçevesinde denetim yapılması şarttır.

EN60204-1 (Makinelerde Güvenlik-Makinelerin Elektrik Donanımı, Bölüm1-Genel Kurallar) standardının kapsadığı makineler genel olarak aşağıda belirtilmiştir. 

 

Genel olarak bu ürünlerde LDV gereklidir.

 • Metal işleme makineleri için gereklidir
 • Plastik ve Lastik Makineleri için gereklidir
 • Ağaç işleme makineleri için gereklidir
 • Montaj makineleri için gereklidir
 • Gıda makineleri için gereklidir
 • Baskı, Kağıt ve karton makineleri için gereklidir
 • Saç işleme makineleri için gereklidir
 • Ambalaj makineleri için gereklidir
 • Tekstil makineleri için gereklidir
 • İnşaat makineleri için gereklidir.
 • Kaldırma makineleri için gereklidir.

 

LVD LABORATUVARIMIZ KAPSAMINDAKİ BAZI ÜRÜN GRUPLARI

 • Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlarda Güvenlik sağlanması
 • Makinelerin Elektrik Teçhizatında Güvenlik sağlanması
 • Bilgi Teknolojisi Cihazlarında Güvenlik sağlanması
 • Elektrikli Tıbbi Cihazlarda Güvenlik sağlanması