LVD Standartları Nelerdir

LVD Standartları Nelerdir

Standardizasyon AB Tek Pazar oluşturma konusunda öncü bir rol oynamıştır. Standartlar piyasa temelli rekabeti destekleyen ve tamamlayıcı ürün ve hizmetlerin birlikte çalışabilirliği sağlamak açısından yardımcı olur. Onlar, maliyetleri azaltmak güvenliğini artırmak ve rekabeti geliştirmek için savaşırlar ve mücadele ederler . sağlık, emniyet, güvenlik ve çevrenin korunması rolleri nedeniyle standartlar kamuoyunda önemlidir. AB, Avrupa sanayisinin rekabet gücünü daha iyi düzenlemeler için bir yol olarak standartları teşvik ve geliştirmek aktif standardizasyon politikası vardır. Yani kısacası standartlar rekabetin artması için çıkarılmıştır.

AB'de standardizasyon politikası Evrimi

Standardizasyon Ortak Girişimi

Standardizasyon Ortak Girişimi konu başlığı altında öngörülen, Tek Pazar Stratejisi , açık kamu-özel işbirliği yoluyla önceliklere ulaşmanın yenilikçi bir çıkış yolu olarak belirlenir.

İçinde 1 Haziran 2016 standardizasyon paketinde , Komisyonda değişen kararlar gereğince ortama adapte tek ve verimli bir standardizasyon politikası için vizyonunu ortaya koyar, birden fazla politikaları destekler ve hem şirketler hem tüketiciler hem de işçiler için faydalar getirir.

Avrupa standardizasyon için Yıllık Birliği Çalışma Programı Uygulaması

Avrupa her yıl Avrupa Komisyonu Yıllık Çalışma standardizasyon Programını yayınlamaktadır. Program yeni veya mevcut mevzuat ve politikaların destek standardizasyonu kullanmak için Komisyon'un niyetini ortaya koymaktadır. Bu niyetleri resmi yol açabilir ). Yaklaşan yıl gelen yükümlülüğü Avrupa Standardizasyon stratejik öncelikleri tespit etmek Yönetmeliği (AB) No 1025/2012 kanununca kabul edilmiştir.

İletişim Haziran 2016 yılında kabul edilen 2017 yıllık çalışma programı üzerinde yapılmıştır

İletişim Ocak 2016 yılında kabul edilen 2016 yıllık çalışma programı üzerinde yapılmıştır

İletişim Temmuz 2014 yılında kabul edilen 2015 yıllık çalışma programı üzerinde yapılmıştır

İletişim 2014 için yıllık çalışma programı, 2013 yılında kabul edilen program üzerinden yapılmıştır

Yıllık Avrupa standardizasyon çalışma programı  (87 KB) 2012 üzerinden yapılmıştır

ulusal standardizasyon kuruluşlarının listesi (2013) şöyledir:

standardizasyon kuruluşlarının çalışma programlarına ait 3 şeffaf madde vardır

standartların 4 şeffaflık maddesi vardır

standartlara KOBİ'lerin 6 erişim maddesi vardır

Sendika finansmanı ile ilgili 15 ve 17 madde vardır

Avrupa standardizasyon 2012 Yönetmeliği ise aşağıdaki gibidir;

Yönetmeliğe (AB) Hayır 1025/2012  daha hızlı ve daha kapsayıcı hale getirmek için Avrupa standartları belirleyen katılan prosedürü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu Ekim 2012'de kabul edilmiştir. Bur da amaç yine rekabeti sağlamaktır.

Avrupa ve daha hızlı daha fazla Standartları (2011)

2011 yılında, Komisyon standart belirleme sistemini güçlendirmek için bir dizi tedbir önerdi, bu tedbirler şöyledir;

Avrupa’da önde gelen standardizasyon kuruluşları ile işbirliği arttırılması

Avrupa standartlarına hazırlanması  bu en af temsil eden kuruluşların yardımıyla , mikroplu, örneğin tüketicilere, küçük işletmeler (KOBİ), çevresel ve sosyal örgütlere hazırlanması,

Küresel BİT standartlarına önemin artması  AB'de daha belirgin bir rol oynayacaktır;

sayısını artırarak  hizmetler için Avrupa standartlarına  iş bir talep artması

Diğerleri için Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyinden onay gerekiyor. Onay gelir ise bu eylemlerin bazıları, hemen uygulanacaktır.

Avrupa standartları için stratejik vizyonun iletişim olması

Avrupa standardizasyon Tüzük önerisi yayımlanması

Komisyon personel çalışma kağıdı çıkarılması