LVD Testi Yapmak İçin Neler Gereklidir

LVD Testi Yapmak İçin Neler Gereklidir

LVD ile ilgili AB tarafından çıkarılan direktiflerde, üreticiye ürünün direktifin öngördüğü gereklerin yerine getirildiğini ortaya koyan bir teknik dosya hazırlaması yükümlülüğü getirilmiştir.

Teknik dosya, ürünün niteliğine ve teknik açıdan eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmışsa bu standartlara, eğer üretici uyumlaştırılmış standartlara uygun üretim yapmamış ya da kısmen uymuş sa, fakat direktifte belirtilen gereklere uymuş sa, bu uygunluğu kanıtlamak için gerekli işlemleri içermektedir. Yani ürünün CE işaretini taşımasını haklı gösterecek her türlü dokümanın bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.

Teknik dosya terimi her direktifte bu isim altında yer almasına rağmen, nitelik olarak aynı içerikli bir doküman farklı isimlerle mutlaka istenmektedir. Örneğin, Oyuncaklar  Teknik Dosya olarak isimlendirilirken, Otomatik Olmayan Tartı  Tasarım Dokümanı, Basit Basınçlı Kaplar Tasarım ve Üretim Dosyası isimleri kullanılmaktadır. Bunlar isim olarak farklı ancak içerik olarak beklentilerin aynı olduğu dosyalardır.

Teknik Dosya iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm uygunluk değerlendirme prosedürleriyle ilgili teknik verilerden oluşmaktadır.

Teknik Dosya'nın birinci bölümünde şunlar yer alır;

 • Üreticinin adı, adresi ve ürünün belirlenmesi, 
 • Üretici tarafından uygulanan uyumlaştırılmış standartların listesi ve temel gerekleri yerine getirebilmek için yapılan işlemler, 
 • Ürün tanıtımı, 
 • Ürün kullanma talimatı (varsa), 
 • Ürünün ayrıntılı planı (varsa)
 • Teknik Dosya'nın ikinci bölümünde ise şunlar yer alır;
 • Test raporları, 
 • Ürünlerin ve işlevlerinin planları, 
 • Tanımları, 
 • Uygulanan standartlar, 
 • Varsa diğer bilgiler bulunmaktadır.

Bir ürününe yada ürünlerine CE markalaması yapmak isteyen bir kuruluşun, öncelikle bu ürüne ilişkin bir teknik dosya hazırlamalıdır. Teknik dosya, CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Firma ister riskli sınıfa girmeyen cihaz üretiyor ve dolayısıyla ile kendi CE vurma yetkisini kullanıyor olsun (bu noktada dilerse danışmanlık hizmeti alabilir), ister riskli ürün üretiyor ve dolayısıyla yetkili bir kurum tarafından test edilmesi gerekiyor olsun, bir teknik dosya hazırlanır 

Teknik Dosya, kontrol amacıyla yetkililere sunulmak üzere hazır hale getirilmelidir. Bu yükümlülük, üretici ya da üretici AB dışında ise üreticinin AB içindeki yetkilisi tarafından yerine getirilebilir. Üretici AB dışında ve temsilcisi yoksa ürünü AB pazarına sunan kişi bu yükümlülüğü üstlenmektedir.

Üretici ya da diğer sorumlu kişi kontrol yetkililerine, öncelikle teknik verilerin açıklayıcı kısmı olan ilk bölümünü vermektedir. Dosyanın tamamı çok yönlü kontrolün yapılacağı durumlarda istenmektedir.

Makina üretimi yapan bir firmanın hazırlaması gereken bir teknik dosyayı oluştururken aşağıdaki bilgileri hazırlamalıdır:

 • Üretici firma hakkındaki temel bilgiler 
 • Ürünün teknik bilgilerinin ter aldığı etiketi yada plakası 
 • Ürünün kullanım amacı 
 • Varsa Test Raporları.
 • Üretimde kullanılan ulusal ve uluslar arası standartlar listesi
 • Tedarik listesi,
 • Tedarik ürünler CE Kapsamında ise sertifikaları ve test raporları
 • CE Uygunluk Deklarasyonu.
 • Ürünün kurulma, ayarlanma, çalıştırma, bakım ve taşıma faaliyetlerine ilişkin detaylı açıklamalar 
 • Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik komponentlerinin üreticileri, kod numaraları, teknik özellikleri ve varsa yetkili bir kurum tarafından daha   önce   test edilip onaylandığına ilişkin sertifikaları. 
 • Ürünün tüm elektrik/hidrolik/pnömatik sistemlerinin devre şemaları 
 • Ürünün mevcut kullanma kılavuzu

Ayrıca ürünün elektriksel donanıma sahip olması durumunda yapılması gereken bazı elektrik testleri LVD, EMC gibi testleri vardır. Bunların yapılması için gerekli deney teçhizatını firma karşılamalıdır. Bu teçhizata ilişkin bilgileri firmamızla temas kurarak edinebilirsiniz. Bu bilgilerin eksiksiz olarak hazırlanmış olması teknik dosyanın hazırlanmasını kolaylaştıracak ve belgelendirme süresini kısaltacaktır.