LVD Nedir

LVD Nedir

Türkçe anlamı Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak geçen Low Voltage Directive’dir. LVD Yönetmeliğinin amacı; LVD Yönetmeliği kapsamına giren elektrikli donatımın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme yöntemlerinin sağlandıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme yöntemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yüksek voltajın sayısal tanımı durumuna göre değişiklik gösterir. Bir voltajın “yüksek voltaj” olarak sınıflandırılması için iki faktör dikkate alınır bunlar; havada kıvılcıma sebep olma olasılığı, yakınlık ya da temas sonucu elektrik şok tehlikesi. Tanımlar iki iletkenli bir sistem veya  herhangi bir iletken ve yer arasındaki voltajı ifade etmektedir.

2011 yılında ABD Ulusal Elektrik Yasası (NEC) elektrik tesisi yönetmeliği düzenlemelerinde model olmuştur. Bu düzenlemelerde yüksek voltajla ilgili herhangi bir tanım bulunmamaktadır. NEC® sadece 600’ün altındaki-üstündeki voltajları kapsamaktadır. Ulusal Elektrik Üreticileri Derneği (NEMA) yüksek voltajı 100kV – 230kV değerleri üzerinden tanımlamaktadır. İngiliz standartları BS 7671:2008’e göre ise iki iletken arası alternatif akımda 1000V üzeri, dalgasız doğru akımda ise 1500V üzeri ya da toprak ile iletken arasında alternatif akımdaysa 600V, dalgasız doğru akımda ise 900V üzeri voltaj farkı olarak tanımlar.

Elektrikçiler yalnızca belli voltaj sınıfları için belli yetki sınırları içinde lisans alabilmektedirler. 

Yaklaşık 50 volt un üzerindeki gerilimlerin yarattığı akım genellikle bir devrenin iki ucunu tutan bir insanın vücudu için tehlikeli derecededir, bu yüzden güvenlik standartları genellikle böyle devreler için daha kısıtlayıcı olması gerekir. Çok yüksek gerilimin (EHV) tanımı da yüksek voltajdaki gibi içeriğine göre değişir. Elektrik güç iletişimi mühendisliğinde EHV malzemeleri iletkenler arası 345,000 V (Volt) taşır. Elektronik sistemlerde ise 275,000 volt üzeri enerji sağlayan güç kaynağı EHV Güç Kaynağı olarak adlandırılır, fizik deneylerinde sıkça kullanılır.

 

LVD Yönetmeliği; alternatif akım için 50 volt ve 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt ve 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli donatımı kapsar.

  • Bu Yönetmelik Kapsamı Alanı Dışında Kalan yöntem Ve Durumlar
  • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli donatım
  • Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli donatım
  • İnsan ve yük asansörlerine ait elektrikli parçalar 
  • Elektrik sayaçları 
  • Evde kullanılan fişler ve prizler 
  • Elektrikli tel- çit kumandaları 
  • Radyo ve elektrik paraziti (enterferansı) 

Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin katıldığı Uluslar Arası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun uçak, gemi ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli yöntem. 

 

LVD TESTLERİ NE İÇİN GEREKLİDİR? 

1973 yılında kabul edilen Alçak Gerilim Kararnamesi (Low Voltage Directive-LVD) bu amaç yolunda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 sonrasında CE İşareti, AB (Avrupa Birliği) pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur.

 

LVD KAPSAMINDA HANGİ TESTLER YAPILIR?

İzolasyon Testleri

Genel olarak İzolasyon direnci ölçümü ya da yalıtım testi (bazen MEGER testi diye de adlandırılır). Tam doğrultulmuş DC gerilimin di-elektrik malzemeye uygulanması ve di-elektrik malzemenin geçirdiği akımın ölçülmesi ve OHM kanununa göre hesaplanmasına denir.

Yüksek Gerilim Testleri

Yüksek gerilim testi; makine üzerinde normalde gerilim altında bulunan erişilebilir metal kısımların operatör ile temasını engelleyen İzolasyon malzemesinin dayanımını test etmeyi amaçlar.

Kaçak Akım Testleri

Kaçak akım röleleri elektrik akımı kaynaklı zararların oluşmasının engellenmesini sağlar. Bu kritik cihazların testleri periyodik olarak yapılır, açma akımlarının ve zamanlarının kontrolü gerçekleştirilir.

Toprak Hattı Süreklilik testleri

Testin amacı; meydana gelebilecek bir hata durumunda oluşacak akım ve gerilimlerinin insan hayatını tehlikeye sokmasını önlemektir.