Hakkımızda

Hakkımızda - LVD

Geçtiğimiz yüzyıl başından bugüne, dünyada ve ülkemizde sosyal ve ekonomik yaşamda standartlaşma çalışmalarının önemi kendini daha çok hissettirmektedir. Ülke yönetimleri, standart uygulamaların yaygınlaşması ve tüketicilerin korunması yönünde daha fazla çaba göstermektedir. Ürün ve belgelendirme çalışmaları, bir yandan tüketiciler ile doğrudan temas sağlanması bir yandan da tüketiciler için teminat oluşturması bakımından, kısa sürede sonuç alınabilmesi için etkili araç kabul edilmektedir. Amacımız müşterilerimize daha kaliteli işler verebilmektir.onların yüzünü güldürebilmektir.

Türk Standartları Enstitüsü’nün kurulması ve faaliyete geçmesi ile birlikte üreticilerin standartlara uygun ve kaliteli mal ve hizmet üretme bilinci kazanmaları sağlanırken, tüketicilerin de can ve mal güvenlikleri korunmuş olmakta, ürün ve hizmetler arasında karşılaştırma ve seçim kolaylığı kazandırılmakta ve kalite yönünden aldanmalarının önüne geçilmiş olmaktadır.

Bu çerçevede kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., her sektörden ve her büyüklükte işletmelere esas olarak şu belgelendirme hizmetlerini vermektedir:

  • Üretim yerlerinin belgelendirilmesi
  • Ürün ve hizmetlerin belgelendirilmesi
  • İthal edilen ürünlerin belgelendirilmesi
  • Laboratuarların belgelendirilmesi
  • Hizmet yerlerinin belgelendirilmesi
  • Kalite sistemlerinin belgelendirilmesi
  • Çevre yönetim sistemlerinin belgelendirilmesi

Belgelendirme çalışmaları esas olarak, bir kuruluşta uygulanan bir yönetim sisteminin, ilgili standartlara uygun olduğunun ve etkin bir şekilde yönetildiğinin bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından kanıtlanmasıdır.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., ulusal ve uluslararası yetkili kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlar ve her türlü yasal düzenlemeler doğrultusunda belgelendirme çalışmalarını yapmaktadır. Bu kapsamda, ürünlere yönelik test ve analiz çalışmaları, gözetim hizmetleri, uygunluk kontrolleri ve bunlara benzer çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., kuruluşunu 2013 yılında İstanbul’da gerçekleştirmiştir. Tamamen yerli sermaye ile kurulan şirketimiz, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler standardı esasları çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Söz konusu standart gereğince de akreditasyon yetkisine sahiptir.

TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun hareket etmekte ve bağımsız ve tarafsız bir yaklaşım göstermektedir.

Şirketimiz yönetici ve çalışanları, ürün ve hizmet belgelendirme faaliyetleri yanında ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme çalışmaları konusunda da yeterli bilgi ve deneyime sahiptir.

 

Ölçüm, Analiz, Test, Muayene ve Değerlendirme Çalışmaları

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., sadece belgelendirme hizmetleri değil, işletmelerin ihtiyaçları doğrultusundan ölçüm, analiz, test, muayene ve değerlendirme hizmetleri de vermektedir.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, çalışma alanlarına göre birçok makine, alet ve ve teçhizat kullanmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği esaslarına göre işletmeler, çalışanların kullandıkları ortamların ve ekipmanların, belli aralıklarda ve belli yöntemlere uygun şekilde test ve muayene ettirmekten sorumludurlar. Bu çerçevede aşağıda örnek olarak gösterilen birçok test, muayene, ölçüm ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmektedir:

Kuruluşumuz TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş., bu çalışmaların tamamında ulusal ve uluslararası standartları esas almaktadır.