LVD Testini Kimler Yaptırır

LVD Testini Kimler Yaptırır

Daha önceden, ürünlerle ilgili herhangi bir riskli durum oluştuğunda tüketici bunu ispatlamak zorundaydı. Ancak, Yeni Ürün Sorumluluğu Yasasına göre, ilgili üründen dolayı bir kaza olursa veya AB ülkelerinden biri, ürünün,  testlerin gereklerine uymadığını, yani yeterince güvenli olmadığını iddia ederse üretici kendisinin bütün önlemleri aldığını ispatlamak zorundadır.

Yanlış veya eksik yapılan test çalışmalarının üreticilere büyük zararlar verebileceği unutulmamalıdır. Üretici, ürettiği üründen sorumludur.

YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞ VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN TESTLERDEKİ ROLLERİ NELERDİR?

Avrupa Konseyinin yayınlamış olduğu direktiflerin bazılarında, CE işaretlemesi için Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerekmektedir. Yetkilendirilmiş Kuruluş onayı gerektiren bazı AB direktifleri:1-Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi(EMC),2-Gaz Yakan Aletler Direktifi,3-Makine Direktifi(EK-4),4-Basit Basınçlı Kaplar Direktifi

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, her üye devlet Yetkilendirilmiş veya Onaylanmış Kuruluşunu kendisi belirler. Yetkilendirilmiş Kuruluş veya Onaylanmış Kuruluşlar karşılıklı olarak birbirlerini tanırlar.