LVD (Alçak Gerilim Standardı Testi)

Avrupa birliğinin elektrik/elektronik cihazlarda gerekli
LVD testlerini laboratuvarımızdan yaptırabilirsiniz.

LVD Nedir Test Talebinde Bulun

LVD Test Laboratuvarı

LVD ifadesi, İngilizce’de Low Voltage Directive ifadesinin baş harflerinden oluşmaktadır ve düşük voltaj direktifi anlamına gelmektedir. Ülkemizde alçak gerilim testlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Söz konusu direktif, 2006/95/AT sayılı Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik’tir.

LVD Test Hizmeti

LVD İzolasyon

Cihazlarda kaçak akımın önlenmesini sağlayan sistemin kurulması için gerekli izolasyon testleri yapılmaktadır.

LVD Yüksek Gerilim

Cihaz üzerinde normal şartlarda bir gerilim altında bulunan erişilebilir tüm malzemesinin dayanımının test edilmesidir.

LVD Kaçak Akım

Toprak hattı direncinin yüksek olmasından yada toprağa bağlı olan kablonun temas etmesi kaçak akım kontrol edilmesi.

LVD Topraklama

Toprak süreklilik testi PE(koruma) iletkeni ile erişilebilir metal kısımlar arasında gerçekleştirilmektedir.