LVD Testi Nedir

LVD Testi Nedir

LVD testi (Low Voltage Directive Test), CE işareti taşıyan cihazların, CE işareti verme kriterlerine uygunluğunu doğrulayan bir testtir. LVD testi, cihazların elektrik enerjisiyle çalışan cihazların güvenliğini garanti eden bir testtir.

LVD testi, cihazların yüksek voltajlı elektrik şoklarından kaynaklanan yaralanmaları önlemek amacıyla yapılır. Cihazların LVD testine tabi tutulmaları, cihazların CE işareti verme kriterlerine uygunluğunu doğrulayan bir zorunluluktur.

LVD testi, cihazların üretim, paketleme ve satış süreçlerinde yapılır. LVD testi, cihazların elektrik enerjisiyle çalışan cihazların güvenliğini garanti eden bir test olduğu için, cihazların üretim, paketleme ve satış süreçlerinde yapılır.

Alçak gerilim direktifi (LVD) (2014/35/EU) belirli gerilim sınırları dahilinde elektrikli ekipman Avrupa vatandaşları için yüksek koruma düzeyi sağlar ve avrupa ve bir çok dünya piyasasında uygulanır.

Alçak gerilim direktifi (LVD) hakkında LVD , aralarında giriş veya çıkış gerilimi ile çalışan elektrikli ekipmanlarda sağlık ve güvenlik risklerini kapsar .

 • Alternatif akım için 50 ve 1000 V
 • Doğru akım için 75 ve 1500 V
 • Hem tüketici hem de profesyonel kullanım için çok çeşitli elektrikli cihazlar için geçerlidir.

LVD testleri gerektiren cihazlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. Ev aletleri
 2. Kablolar
 3. Güç kaynakları
 4. Lazer teçhizatı
 5. Belirli bileşenler, örneğin sigortalar
 6. Elektrik sektöründeki AB mevzuatı, piyasaya sürülen ürünler için sağlık ve güvenlik gereksinimlerinin Avrupa genelinde aynı olmasını sağlamak için önemlidir.

Genel ürün güvenliği direktifi (2001/95/EC) alternatif akım için 50 V altında bir gerilim ile tüketim malları kapsar veya 75 V altına doğru akım için. AB'de yalnızca güvenli tüketici ürünlerinin satılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

1973 yılında kabul edilmiş Alçak Gerilim Kararnamesi (Low Voltage Directive-LVD) bu yolda atılan önemli bir adım olmuştur. 1990 ve sonrasında CE İşareti, Avrupa Birliği (AB)  pazarı içinde serbest dolaşım için şart koşulmuştur.

CE, üretilen ürünün AB ortak pazarına uygunluğunun belgelendirilmesidir. CE taşıyan bir ürün AB pazarında serbest dolaşım hakkına da sahiptir. Ürünü CE'ye taşıyan ise standartlarca desteklenen yeni yaklaşım raporlarıdır. Yayınlanmış olan bu standartlar ile can güvenliğinin sağlanması için gerekli uygun şartlar tanımlanmıştır. Bu şartları taşımayan bir ürüne CE işaretinin vurulması yasaktır. Uygunsuz bir ürüne CE işareti vurmanın yaptırımı ürünün piyasadan toplatılmasına yani kaldırılmasına kadar varabilmektedir.

Özellikle AB'ye uyum sürecinin hızlandığı bu dönemde ülkemizdeki, standartlaşma çalışmaları da hız kazanmıştır. Bu nedenle makina ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalar LVD testleri konusunda bilinçlenmişlerdir. Firmalar ürünlerinin güvenli olduğunu yaptırdıkları testlerle doğrulamadan piyasaya sürmemektedirler.

Ürünleriniz Avrupa Birliği ortak pazarında serbest dolaşım için uygunluğun belgelendirilmesi gerekmektedir. CE sertifikası kapsamında dolayı makina ve beyaz eşya üretimi gerçekleştiren firmalara LVD testleri yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

Özellikle Suudi Arabistan Pazarında SASO sertifikası kapsamında ürünleriniz (Low Voltage Directive-LVD) Testlerini yaptırmadan CE raporunuzu belgelendirmeden SASO Sertifikasına sahip olamazsınız. (Low Voltage Directive-LVD) testleri yapılarak Uygun bir test raporu sonrası CE belgenizi temin etmektedir.

LVD Testi
LVD Testi

Özelliklerinin farklı  olması nedeniyle, LVD testi hem yüksek gerilimli  elektrik kuvvetli akım tesislerine hem alçak gerilimli elektrik tesislerine ilişkin topraklama kuralları ile bilgi işlem ve iletişim donanımlarının topraklanmasına ilişkin testler gerçekleştirilmektedir.

LVD testi ve akreditayonlu kuruluş tarafından alınan bir test raporu ile Suudi Arabistan ve diğer Avrupa Birliği veya Ortadoğu ülkelerinin ihracatı kolaylaşacak özellikle ülkemizde SASO Belgesi alınması konusunda ihracatçı firmalar SASO sertifikası ile birlikte CE sertifikasına sahip olacaklardır.

Alçak gerilim direktifinde sadece elektriksel problemlerden oluşacak riskler düşünülmemiş, aynı zamanda elektrikli cihazda kimyasal, mekanik ve diğer problemlerden kaynaklanabilecek bütün riskler dikkate alınmış göz önünde bulundurulmuştur.

LVD direktifinde sağlık konuları da dikkate alınmıştır.

Gürültü, ses, ergonomik konular belirtilmiştir.

Elektrikli Cihazlar Çalıştıkları Ortamlarda Elektromanyetik Dalga Ürettiklerinden Başka Cihazların Performanslarını Bozabilirler ya da Başka Cihazların Ürettikleri Elektromanyetik Gürültülerden Etkilenebilirler.

Elektrikli Cihazların Birçoğu Ayni Zamanda EMC Direktifi Kapsamındadırlar. Bu Durumda hem LVD ve hem de EMC direktifine uyma zorunluluğu Vardır.

LVD için piyasaya sürülecek ürünlerin geçerli AB mevzuatına uygun olup olmadığını değerlendirmek için onaylanmış kuruluşlara ihtiyaç duymaz. Uygunluk değerlendirme prosedürlerini yürüterek, bunun belirlenmesinden tek başına üretici sorumludur.

LVD TESTLERİ

 • Kaçak Akım Testleri
 • Toprak Hattı Süreklilik Testleri
 • Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testleri
 • Isınma Testleri
 • Elektrik Dayanımı Testleri
 • Neme dayanıklılık Testleri
 • Olağandışı Çalışma testleri
 • Yapısal testleri
 • Deşarj Testleri
 • Çekme Testleri
 • Topraklama Testleri
 • İzolasyon Testleri
 • Bilye basınç testleri
 • Kızaran Tel testleri
 • Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testleri
 • Yüksek Gerilim Testleri
 • Yanma Özelliklerine İlişkin Test
 • Fiziksel Dayanım Testleri
 • Su ve IP toz Testleri